Svalbard

I Svalbard er det gjennomført Ungdata-undersøkelse i 2013, 2017 og 2019.


På denne siden ser du noen utvalgte resultater fra siste undersøkelse. Du finner også resultatrapporter du kan laste ned, og medielenker.

Utvalgte resultater fra siste undersøkelse

Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet. Pek på indikatorene for å se hvordan de er målt. Finn flere resultater på kartsidene.

Fakta fra siste undersøkelse

Har gjort undersøkelser i 2013, 2017 og 2019.
Tallene under viser fakta fra siste undersøkelse.

Populasjon: 71 (US) / 34 (VGS)
Antall svar: 54 (US) / 31 (VGS)
Svarprosent: 76 (US) / 91 (VGS)
Deltakende klassetrinn: 8.-10 klasse + VG1 + VG2 + VG3
Tidspunkt for undersøkelsen: Uke 12 i 2019
US=ungdomskole VGS=videregående skole